Parkhaai Lyrics - Sajjan Raj Vaidya

Share:

Parkhaai Lyrics - Sajjan Raj Vaidya


Song – Sajjan Raj Vaidya
Lyrics – Sajjan Raj Vaidya
Produced – Sajjan Raj Vaidya

Parkhaai Lyrics:

Parkhana herana
malai Timi farkera
Ma ta yetai
basirahechu ni hai

Kura ta garekai ho
ek arka lai kasam khwaera
Yai baschu bhani
juni vari lai

Awchaw bhani basekai ho
timrai lagi parkhi maya ma
Ae parkhi maya ma

Awchaw bhani basekai ho
timrai lagi parkhi maya ma
Ae parkhi maya ma

Angala Samhala
Hamra sabai samjhana
Timi farki awda samjhawla sangai

Huna ta huney nai ho
Huney kura j jasto jatai
Yehi baschu parkherai
Ma timi lai

Anautho Anautho lagcha
Zindagi yo Timi Bina
Timi binaa…

Birano Birano lagcha
Gham paani yo Timi bina
Timi binaa…

Awchaw bhani basekai ho
timrai lagi parkhi maya ma
Ae parkhi maya ma

Awchaw bhani basekai ho
timrai lagi parkhi maya ma
Ae parkhi maya ma
Ae parkheraa…

~~~~END~~~~

No comments